BIM проектування

BIM

Проектна організація КиївПроект є професійним підрядником в області інформаційного моделювання (BIM) будівельних конструкцій та інженерних мереж для великих, комплексних об'єктів.

 Що таке BIM

BIM (Building Information Modeling / Інформаційне моделювання будівлі) - це унікальний підхід до проектування, зведення, експлуатації та ремонту будівлі. Інформаційне моделювання управляє життєвим циклом об'єкта на всіх етапах його існування: від концептуальної моделі до демонтажу і оцінки обсягів будівельного сміття.

Основною відмінністю BIM від інших видів проектування є збір і комплексна обробка всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної, експлуатаційної та іншої інформації про будівлю в єдиному інформаційному середовищі (BIM-моделі). При цьому всі елементи моделі є взаємопов'язаними і взаємозалежними, що, по суті, наділяє модель фактором реалістичності (наближеності до реального будівлі і реальної ситуації).

Переваги BIM перед CAD

Технології інформаційного моделювання мають велику кількість якісних переваг. Так, здавалося б, невідчутна зміна просторового мислення проектувальника в кінцевому підсумку істотно знижує ризики виникнення помилок, фізичних та інтелектуальних колізій. Проектувальник має можливість і пряму необхідність мислити про будівлю, як про цілісний тривимірний об'єкт (існуючий також в часі), а не як про набір креслень для проходження експертизи.


Деталізація BIM-моделі

Одним з переваг застосування BIM-технологій є те, що інформація про кожен елемент будівлі з ходом процесу проектування накопичується, доповнюється і розширюється. Здавалося б, то ж можна було б сказати і про традиційне проектування з кресленнями, однак усталена форма зберігання, перенесення і розвитку інформації про об'єкт будівництва не досконала і вимагає безлічі додаткових дій.

Іноді, в CAD-проектуванні, перенесення інформації з попередньої стадії на наступну не представляється доцільним або можливим в принципі. Так, наприклад, креслення і навіть візуалізація попереднього проекту (концепції або ескізу) в рідкісних випадках застосовується при розробці стадії П. У той же час, при підготовці попереднього проекту в BIM, вся інформація (100%), отримана на цій стадії успішно використовується і надалі. Це дозволяє не тільки прискорити процес розробки проекту, але і виконувати кожну наступну дію, спираючись на отриману раніше інформацію.

Рівні деталізації BIM-моделі

Для BIM характерні такі поняття, як LOD і LOI.
LOD (Level of Model Detail) - рівень опрацювання (деталізації) BIM-моделі, графічного контенту.

LOI (Level of Model Information) - рівень опрацювання інформації, неграфічного (атрибутивного) контенту.

На кожному з етапів розробки проекту LOD і LOI йдуть паралельно в бік збільшення. Вони відносяться, як до всієї моделі, так і до окремих її елементів. Однозначну консенсус в цьому питанні ще не було досягнуто, однак прийнято вважати початковим рівнем деталізації моделі - LOD 100 (концептуальні рішення), а завершальним - LOD 500 (експлуатація та ремонт).

LOD 100 (Концепт) - модель представлена у вигляді об'ємних формотворчих елементів з приблизними розмірами, формою і орієнтацією.

LOD 200 (Передпроектні рішення) - модель представлена у вигляді об'єкта або збірки, як характерний представник системи будівлі з приблизними розмірами, формою, просторовим положенням, орієнтацією і необхідною неграфічною інформацією.

LOD 300 (Стадія П) - модель представлена у вигляді об'єкта або збірки, що належить конкретній системі будівлі з точними розмірами, формою, просторовим положенням, орієнтацією, зв'язками і необхідною неграфічною інформацією. 

LOD 400 (Стадія Р) - модель представлена у вигляді конкретної збірки з детальними розмірами, формою, просторовим положенням, орієнтацією, чіткими зв'язками, даними по виготовленню і монтажу, а також іншою необхідною неграфічні інформацією.

LOD 500 (Експлуатація) - модель представлена у вигляді конкретної збірки з фактичними розмірами, формою, просторовим положенням, орієнтацією і неграфічною інформацією достатньою для передачі моделі в експлуатацію.

Ціна помилки проектування

Як це не дивно, але оцінка повного життєвого циклу будівлі дає зрозуміти, що на проектування доводиться сама незначна частка вкладень - усього близько 5%. Однак помилки, допущені при проектуванні в результаті, можуть привести до величезних незапланованих витрат на більш пізніх етапах роботи, а саме будівництво і експлуатацію (частіше будівництві).

Переваги BIM-проектування в КИЇВПРОЕКТ

Кваліфікований штат проектувальників
________________________________________

У КиївПроект працюють досвідчені профільні проектувальники (ДП, АР, КР, ОВ, ВК, ЕО, СС), BIM-менеджери і фахівці з контролю якості внутрішніх процесів. Професіонали нашої команди мають високу кваліфікацію, гідний рівень знань і успішний досвід реалізації великих проектів. Ми ретельно відбираємо співробітників проводячи кандидатів через 2-4 співбесіди і перевірку компетенцій.

Ми дбаємо про те, щоб знання і компетенції співробітників відповідали актуальним вимогам ринку. Для цього була впроваджена корпоративна система підвищення кваліфікації та навчання. Ми регулярно проводимо тестування і тренінги в розрізі проектування і знання практичного матеріалу.

Вміння наших фахівців працювати з технологіями інформаційного моделювання підтверджені наявністю офіційних іменних сертифікатів Autodesk, виданих за фактом проходження повного курсу навчання і здачі іспиту.

Штат КиївПроект з точки зору кадрової насиченості повністю укомплектований, що дозволяє компанії досягати максимальних результатів в найкоротші терміни.

Сучасна технічна база
________________________________________

Всі робочі місця співробітників КиївПроект обладнані потужними персональними комп'ютерами, що дозволяє працювати швидко і ефективно. Для забезпечення найкращої координації роботи різних проектних груп і окремих фахівців був встановлений і налаштований єдиний сервер компанії.

На всіх комп'ютерах КиївПроект встановлено сучасне програмне BIM забезпечення. 

У компанії прийнята і стандартизована база BIM-сімейств, що складається з більш, ніж 50 основних виробників.


Сувора регламентація проектування
________________________________________

У КиївПроект розроблені і активно використовуються близько 14 внутрішніх регламентів, для кожної посади розроблені свої посадові інструкції, що враховують специфіку роботи компанії і прагнення до освоєння передових технологій. Детально опрацьований і прийнятий покроковий бізнес-процес з проектування зі схемами і окремими міні-регламентами, що складається з 132 послідовних пунктів.

Зокрема, процес інформаційного моделювання регламентується наступними документами:


• Стандарт з проектування в BIM
• Стандарт по виконанню координації проектів
• Стандарт зі створення елементів сімейств

Такий підхід дозволяє компанії виконувати навіть найбільші, комплексні проекти в найкоротші терміни і з максимальною віддачею від кожного виконавця, що гарантує найкращу якість технічних рішень і оформлення документації.


Взаємодія з Партнером в BIM

Підготовчий етап
________________________________________

Інакше цей етап можна назвати «узгоджувальний», так як спочатку проводиться узгодження з Партнером по абсолютній більшості робочих питань, щоб забезпечити повне взаєморозуміння і домогтися синергетичного ефекту від якісної спільної роботи.

Перш за все, узгодженню підлягають технічні рішення майбутнього проекту, обладнання та матеріали, які будуть закладатися в процесі інформаційного моделювання. Вимоги до інформаційної моделі також затверджуються з Партнером, що дозволяє вибрати найбільш оптимальну стратегію розробки проекту.

Проводиться обов'язкове узгодження стандартів оформлення інформаційної моделі. Так оформлення може бути виконано, як за стандартами проектної організації КиївПроект, так і за стандартами Партнера. Узгоджуються системи загальних параметрів. При необхідності КиївПроект може використовувати ті, в яких працює Партнер. І нарешті, стверджується розміщення інформаційної моделі: або на сервері КиївПроект, або на сервері Партнера.


Робота з BIM-моделлю
________________________________________

Комунікація з Партнером в процесі розробки інформаційної моделі і контроль виконання робіт можуть бути організовані будь-яким зручним для Вас способом. Спочатку ми пропонуємо Вам наступні способи взаємодії:

• Надання моделі в форматі * .DWF, з подальшим внесенням коментарів Партнера в Autodesk Design Review.
• Надання моделі на хмарному сервісі Autodesk з внесенням коментарів Партнера через використання звичайного інтернет-браузера.
• Надання ортогональних видів моделі в форматах * .DWF і / або * .PDF.
• Використання сервісу Trello для підвищення зручності комунікації серед виконавчих підрозділів Партнера і КиївПроект. Може використовуватися разом з іншими видами взаємодії.

Використання інших методів комунікації і їх перелік заздалегідь обговорюється і затверджується ще на підготовчому етапі.

Заключний етап

 ________________________________________

По завершенню розробки інформаційної моделі КиївПроект в обов'язковому порядку передає Партнеру електронний комплект креслень у форматі * .PDF і інформаційну модель в форматі * .RVT.

При необхідності фахівці КиївПроект готові провести для представників Партнера або підрядника з будівництва навчання професійному використанню BIM-моделі в будівництві і експлуатації.


Спільна робота в ArchiCAD Revit

Існує проблема взаємодії різних проектних груп через використання різних BIM-середовищ. Компанія КиївПроект, будучи професійним підрядником в області інформаційного моделювання будівельних конструкцій та інженерних мереж для великих об'єктів, налагодити процес взаємодії з компаніями, що займаються розробкою архітектурних і концептуальних рішень.

Для обміну даними між програмними комплексами Revit і ArchiCAD налаштовується двосторонній зв'язок, за допомогою використання відкритого формату даних * .IFC, з подальшою організацією спільної роботи для архітекторів, конструкторів і інженерів. Обмін даними дозволяє поєднати 3D-геометрію двох моделей і використовувати актуальну інформацію в процесі розробки проекту.

При виконанні обміну даними зберігається безліч корисної інформації, яка при інших формах взаємодії найімовірніше була б втрачена.

Система координат проекту. Обмін даними здійснюється в одній системі координат, це дозволяє імпортувати моделі суміжних дисциплін без «ручного» суміщення базових точок або збирати зведені моделі з декількох будівель в рамках однієї платформи, такий як, наприклад, Navisworks.

Просторове розташування елементів. Елементи імпортованої моделі переносяться зі збереженням свого просторового розміщення, зберігається приналежність до конкретного рівня будівлі і зміщення від нього. Відсутні помилки зсуву елемента щодо проектної прив'язки.

Цілісність геометричних даних. Відсутня втрата геометрії імпортованих елементів, візуальні розриви зв'язків, помилки відображення параметричних елементів і т.д.

Категорія елементів і шарів. Елементи різних моделей ідентифікуються програмами по одній системі категорій та верств. Це дозволяє зручно управляти відображенням видимості елементів моделі в ході розробки проекту або при його оформленні на кресленнях.

Властивості елемента. Елементи, що експортуються з Revit, зберігають інформаційні дані про виробника, тип по каталогу і короткий опис.

Обмін даними виконується в ручному режимі, шляхом експорту моделі в формат * .IFC, або передача копії файлу моделі.

Актуальні моделі для ArchiCAD і Revit надаються всім учасникам проекту за заздалегідь узгодженим графіком залежно від кількості постійних змін в моделі (активності розробки). Як правило, оновлення не потрібні частіше, ніж 2 рази на тиждень, проте за домовленістю, необхідності або при високій швидкості розробки (що пов'язане з швидкими і суттєвими змінами), обмін актуальними інформація може надаватися набагато частіше. Це завдання буде входити до функцій BIM-координаторів з боку КиївПроект і Партнера. Таким чином, всі учасники мають повну і актуальну BIM-модель.

Взаємодія конструкторів, інженерів і фахівців з суміжних розділах КиївПроект з архітекторами Партнера може бути побудовано на використанні однієї або двох утиліт: Autodesk Design review і / або Trello.

Стадії проектування в BIM

При інформаційному моделюванні основна частина робіт припадає на стадію розробки проектної документації. Однак це далеко не всі відмінності традиційного проектування від BIM. Пропонуємо далі розглянути відмінності між двома технологіями для кожної стадії окремо, також з урахуванням специфіки роботи компанії КиївПроект.

Передпроектні проробки в BIM

Передпроектні проробки, виконані за допомогою інформаційного моделювання, дозволяють на початковому етапі отримати відомості про об'єкт для всебічної оцінки і виявлення можливих проблем у перспективі.

Також не варто забувати про те, що велика частина інформації (як графічної, так і атрибутивної), яка закладена на стадії передпроектних рішень (LOD 200) може відразу ж бути використана в розробці проектної документації. Тим самим скорочуються терміни розробки останньої, так як в традиційному проектуванні вся робота на стадії П по суті починається з нуля.

Варіативність. КиївПроект намагається створити максимально сприятливе середовище для майбутнього об'єкта, тому ми виконуємо різноманітне концептуальне проектування. Такий підхід подобається багатьом Партнерам, так як дозволяє провести візуальну оцінку попередніх проектних рішень в оточенні реальних об'єктів інфраструктури.

Високі стандарти. У КиївПроект розроблений, впроваджений і використовується внутрішній регламент по роботі з попереднього проекту, який строго регулює процес розробки і забезпечує високу якість пропонованих рішень.

Стадія П (Проектна документація)

Інформаційна модель на стадії П в КиївПроект розробляється із середнім рівнем деталізації - LOD 300 в обсязі, необхідному для проходження експертизи. Елементи моделі мають умовне просторове розташування і точні габарити (при узгодженні переліку фірм-виробників). Креслення стадії «П» оформляються у вигляді планів, ізометричних схем і розрізів на основі створеної моделі. Специфікація формується на основі змодельованого обсягу матеріалів і оформлюється за формою ГОСТу або за формою Партнера, в форматі даних Excel. Розрахунки інженерних систем виконуються в профільних розрахункових програмах.

КиївПроект виконує розробку технологічних рішень і спецрозділ, таких, як: «Енергоефективність», «Охорона навколишнього середовища», «Пожежна безпека», «Інженерно-технічні заходи ЦО і НС».

Зрозуміло, така модель має набагато більше спільного з майбутнім об'єктом, ніж двомірні креслення, розроблені в системах автоматичного проектування. Так, модель отриману на стадії Проект вже можна аналізувати і досліджувати: енергоефективність, рух повітряних мас, інсоляція тощо. Через те, що інформаційна модель найбільш наближена до умов реально існуючого об'єкта - ефективність таких досліджень буде в рази вище, ніж проведених в вигляді математичних розрахунків і оцінених експертами. В цьому випадку експертна думка лише доповнює і обґрунтовує отримані в ході аналізу результати.

В ході інформаційного моделювання на стадії П ліквідується переважна більшість проектних помилок, фізичних та інтелектуальних колізій.

Стадія Р (Робоча документація)

Інформаційна модель для стадії «Р» розробляється з високим рівнем графічної та інформаційної деталізації (LOD 400), що дозволяє ефективно виконувати узгодження рішень з суміжними розділами проекту. Елементи моделі мають точне просторове розташування і точні габарити. У ній відображаються всі технічні рішення, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт. Інженерні системи та окремі інженерні елементи відображають розрахункові показники щодо прийнятих рішень (витрати енергоносіїв, втрати тиску, електричні характеристики і т.д.).

Креслення стадії «Р» оформляються у вигляді планів, ізометричних схем, розрізів і вузлів на основі створеної моделі. Специфікація формується на основі моделі і оформляється за формою ГОСТу.

В процесі розробки стадії Р модель продовжує регулярно перевірятися на наявність колізій і помилок побудови простору. У той же час дослідження, що проводяться на її основі, є найбільш достовірними, точними і наближеними до реальної ситуації. За відповідності реальної ситуації інформаційну модель на рівні деталізації LOD 400 може перевершити тільки виконавча модель (розроблена за фактом побудованого об'єкта) і реальний макет будівлі в натуральну величину.

Компанія КиївПроект здатна видати завдання по суміжних розділах в будь-якому зручному для зовнішніх проектних груп форматі.

Планування і контроль будівництва в BIM

Контроль будівельних робіт виконується на основі створеної інформаційної моделі за допомогою візуального планування і контролю відповідності будівельно-монтажних робіт (4D модель).
4D-моделювання (у часі) виконується в Navisworks Manage, відповідно до розробленого заздалегідь проектом виробництва робіт (ППР). При розробці моделі перевіряються прийняті в ППР рішення, визначаються колізії та нестиковки в поставках і послідовності монтажу.

Правильне планування і контроль за процесом будівництва здатні не тільки допомогти уникнути помилок в бюджетуванні, запобігти помилкам на будівельному майданчику, а й дійсно виконати поставлені завдання точно в строк і з найменшими розбіжностями в кошторисі.

КиївПроект контролює процес будівництва і формує виконавчу модель, за допомогою використання технології лазерного сканування будівель.

Експлуатація будівлі на основі BIM-моделі

Для здійснення експлуатації будівлі, заснованої на використанні інформаційної моделі необхідне її доопрацювання і коригування з урахуванням фактичного розташування всіх елементів. У BIM-модель вноситься фактична інформація про постачальників обладнання і матеріалів, термінів введення в експлуатацію, дані про гарантійні зобов'язання і т.д.

Такий підхід дозволяє достеменно визначити у якого елементу будівлі і коли закінчується термін експлуатації. Його легко і точно можна локалізувати і своєчасно замінити. Особливо актуальні подібні проблеми для великих, комплексних об'єктів.

Проектна організація КиївПроект готова допомагати підряднику по експлуатації підтримувати модель в актуальному стані в процесі експлуатації об'єкта. Ми також здатні навчити підрядників роботі з BIM-моделлю на всіх етапах життєвого циклу будівлі.

Технічні рішення, розроблені в BIM

Генеральне планування в BIM
________________________________________

Генеральний план в проектній організації КиївПроект розробляється за допомогою програмного продукту AutoCAD Civil 3D.
Розроблювальна інформаційна модель генерального плану містить дані за обсягами земляних робіт, що застосовуються виробів і матеріалів.

При необхідності внесення змін динамічна модель генерального плану дозволить в найкоротші терміни відновити весь комплект робочих креслень. Зміна абсолютних відміток в будь-якій частині майданчика тягне за собою автоматичне виправлення плану вертикального планування і картограми земляних робіт.

Архітектурні рішення в BIM
________________________________________

Побудова огороджувальних конструкцій (стін, перекриттів, вікон, дверей, вітражів та ін.) Виконується із зазначенням матеріалів, точних габаритів і просторового розміщення, а також із зазначенням теплофізичних властивостей. У моделі відображається інформація про рівні будівлі, приміщеннях / зонах і їх властивості (найменування, площа, категорія і ін.).

Фахівці КиївПроект створюють докладні фотографічні візуалізації архітектури майбутнього об'єкта будівництва для подальшого використання в презентаційних та рекламних матеріалах.

Залежно від вимог Партнера, архітектурні інформаційні моделі можуть бути розроблені, як в середовищі BIM, так і з використанням ArchiCAD. Розроблено процес двостороннього зв'язку для обміну даними між програмними комплексами Revit і ArchiCAD.

Наочність і інформаційна наповненість BIM-моделі робить розробку архітектури за допомогою інформаційного моделювання не тільки більш доцільною, а й більш вигідною і обгрунтованою для Партнера.

Конструктивні рішення в BIM
________________________________________

Побудова конструктивної моделі будівлі виконується із зазначенням точного просторового розміщення фундаментів, паль, ростверків, балок, плит перекриттів і інших елементів. Конструкціям призначаються матеріали і технічні характеристики (клас бетону, марка стали і т.д.).

Виконується моделювання армування конструкцій: розкладка арматурних стержнів і каркасів, задається крок стрижнів, призначаються діаметри і клас арматури, створюються хомути, шпильки і т.д. Арматурі конструкцій призначаються захисні шари, згідно з вимогами до конструкцій.

Формуються креслення з видами, схемами, розрізами, специфікації на монолітні конструкції, відомості деталей, відомості витрати сталі. Створюються відомості елементів і технічні специфікації сталі, специфікації до схем розміщення елементів.

Розробка моделі металевих конструкцій, формування креслень і специфікацій виконується в Advance Steel з подальшим імпортом моделі в Revit. Виконання розрахунків відбувається в обчислювальному комплексі SCAD, версії 21 (новітня).

Розробка конструктивних рішень в BIM істотно знижує ймовірність виникнення подальших колізій конструктивних елементів з іншими. А процес виробництва будівельних конструкцій проходить в рази простіше, ймовірність помилок - мінімальна.

Інженерні рішення в BIM
________________________________________

Устаткування і матеріали для інженерних систем вносяться в модель також із зазначенням точних габаритів і просторового розміщення. Трубопроводи та повітроводи моделюються із зазначенням розмірів перетину, величини ухилу і його напрямки, відображенням сполучних елементів, арматури і ізоляційних матеріалів.

Елементи моделі об'єднуються в інженерні системи і містять повну технічну інформацію (витрата переміщуваного середовища, втрати тиску, електричні характеристики) необхідну для формування креслень, специфікацій і видачі завдань фахівцям з суміжних дисциплін.

При необхідності, можлива розробка елементів кріплення устаткування і магістралей інженерних систем, з подальшим урахуванням цих елементів при перевірці на наявність колізій.
Оформлення креслень проводиться зі збереженням зв'язку між елементом моделі і марками оформлення, без застосування «незв'язаного тексту», що дозволяє вносити зміни в моделі або відслідковувати прийняті технічні рішення.

Електричні щити і обладнання вносяться в модель із зазначенням точних габаритів і просторового розміщення, об'єднуються в логічні системи з зазначенням характеристик мережі (напруга, потужність, сила ток і ін.). Моделювання електричних лотків і коробів виконується із зазначенням розмірів перетину і відображенням сполучних елементів. Дроти відображаються на планах, у вигляді «лінійні зв'язків» електричних щитів і споживачів електрики, з автоматичним підрахунком їх довжини. Дроти не відображаються на 3D моделі будівлі й не беруть участь в координації інженерних систем.

Видача завдань суміжних дисциплін здійснюється в середовищі BIM-моделі. Це покращує комунікацію між фахівцями, виключає втрату інформації і дозволяє відстежувати можливі зміни в завданнях протягом всього процесу проектування.

Contacts

Contacts

Contacts

Зв'язатися з нами

Зв'язатися з нами

місто Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21 Найближче метро Петрівка
Телефони:  +38 (044) 33-86-000
+38 (096) 95-35-000,  +38 (095) 75-46-000

Працюємо з Пн по Пт з 9:00 до 19:00, Сб, Вс - вихідні

E-Mail: office@kyivproekt.kiev.ua

Хочете замовити проект?

Contact us

Your message has been sent sucessfully

adware removal programs